محصولات پلیمری

تامین کننده مواد پلیمیری اولیه محصولات

شرکت عقاب طلایی هفت اقلیم از طریق واردات مستقیم و یا ارایه پرفورما، تامین کننده مواد اولیه صنعت پلیمر در بخش های مختلف صنعتی از جمله صنعت چسب، پوشش، رزین، مستربچ، کامپاند و.... می باشد.

این شرکت نیز مواد اولیه تولید داخل در بخش های صنایع پتروشیمی را نیز تامین می گند.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش

فارسی